Articol Rețeaua albastră-verde și rolul său în sistemul urban timișorean

Mihai Danciu scrie despre importanța protejării canalelor de desecare: „Complementar cursului major de apă, teritoriul câmpiei bănățene este brăzdat de diguri de apărare, canale de desecare, rețele de irigații și poldere. Toate acestea dezvoltă de-a lungul lor o rețea de spații verzi, cu rol de protecție, în care se dezvoltă biodiversitatea și prin care este încurajată interacțiunea urban – rural. (…) Pentru protecție este necesară respectarea strictă a legislației în vigoare, cu precădere în ceea ce privește lățimea zonei de protecție și condiționările impuse construcțiilor care se execută în proximitatea acestora. De asemenea, având în vedere suprafețele considerabile pe care le ocupă, este necesar ca profilul acestor coridoare ecologice să permită mentenanța cât mai rară, în scopul reducerii costurilor și optimizării pentru o perioadă mai lungă de timp. Pentru acest motiv și pentru a păstra costurile reduse și eficiența cât mai ridicată, este esențială păstrarea caracterului natural al amenajării, utilizând plante și materiale native.”

Citiți întregul articol aici.

În imagini