Ghid de bune practici pentru amenajarea coridoarelor ecologice

Un obiectiv principal al inițiativei Timișoara verde-albastră a fost conceperea și distribuirea unui ghid despre întreținerea și valorificarea canalelor de desecare din jurul Timișoarei.

„Ghidul de bune practici pentru amenajarea coridoarelor ecologice în Polul de creștere Timișoara” (2019) servește drept unealtă de informare cu privire la rolul utilitar și evoluția istorică a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și prezintă măsuri de intervenție și exemple de planificare urbană sustenabilă. Ghidul prezintă potențialul de creare a coridoarelor ecologice de-a lungul cursurilor de apă și al canalelor de desecare, pornind de la premisa că totalitatea cursurilor de apă, împreună cu rețeaua canalelor de desecare, prezintă oportunitatea majoră de a deveni scheletul unei rețele verzi-albastre.

Format .pdf, 32mb
Format .pdf, 2mb
Format .pdf, 1,5mb

Alte resurse